Tunceli Üniversitesi Öğrenci İşleri Otomasyonu

Tunceli Üniversitesi Öğrenci İşleri Otomasyonu

Tunceli Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi, Tunceli Üniversitesi öğrenci işleri otomasyon,Tunceli Üniversitesi obs ÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Kayıt işlemleri

Kayıt koşulları
MADDE 30 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden mezun olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar sonucunda o öğretim yılında üniversitenin fakülte/yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak,
c) Ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların o öğretim yılı için belirlediği geçerli puan ve koşullara sahip olmak.
(2) 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde meslek yüksekokuluna ÖSYM tarafından yerleştirilir.
Kayıt
MADDE 31 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde kayıt için başvurmak zorundadır. Kayıt yaptıracak adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

HGS