Muş Alparslan Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi

Muş Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Muş Alparslan Üniversitesi otomasyon, Muş obsÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
Giriş ve kayıt Şartları MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda kayıtlara ilişkin esaslar şunlardır: a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak bölümlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puan ile şartlara sahip olmak ve özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekir.
b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Zorunlu hallerde, öğrencinin belirlediği vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırılabilir. Öğrencilerin fakülte ve yüksekokullara kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Senato kararı ile yapılır. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.1 c) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
1 16.8.2011 tarih ve 28027 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklik.
ç) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci işleri tarafından kimlik kartı verilir. Bu kimlik kartının,
eğitim-öğretim süresi boyunca, her yıl öğrenci işleri tarafından vize edilmesi gerekir. Kimlik kartının kaybedilmesi
halinde, yenisini almak için, gazetede kayıp ilanı verilmesi gerekir.

HGS