Muş Alparslan Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi


Muş Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Muş Alparslan Üniversitesi otomasyon, Muş obsÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
Giriş ve kayıt Şartları MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda kayıtlara ilişkin esaslar şunlardır: a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak bölümlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puan ile şartlara sahip olmak ve özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekir.
b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Zorunlu hallerde, öğrencinin belirlediği vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırılabilir. Öğrencilerin fakülte ve yüksekokullara kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Senato kararı ile yapılır. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.1 c) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
1 16.8.2011 tarih ve 28027 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklik.
ç) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci işleri tarafından kimlik kartı verilir. Bu kimlik kartının,
eğitim-öğretim süresi boyunca, her yıl öğrenci işleri tarafından vize edilmesi gerekir. Kimlik kartının kaybedilmesi
halinde, yenisini almak için, gazetede kayıp ilanı verilmesi gerekir.

.
Muş Alparslan Üniversitesi; 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la kurulan ve 29 Mayıs2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak kurulan, 17 yeni üniversiteden biridir.

Üniversite bünyesinde bulunan Muş Eğitim Fakültesi; öncesinde Fırat Üniversitesine bağlı olarak 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu’nun 06/08/1998 tarih ve 98/1462 sayılı kararı ile kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26/04/2006 tarih ve 1142 sayılı yazısı ile, 2006–2007 eğitim-öğretim yılında Muş Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği programına 40, Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programına 30 öğrenci alınması kararlaştırılmıştır.
Fırat Üniversitesi, Üniversite Yönetim Kurulunun 23/05/1986 tarih ve 1985-1986 6/90 sayılı kararı doğrultusunda; Yükseköğretim Kurulunun 25/03/1987 tarihli toplantısında alınan kararla, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulan Meslek Yüksekokulu, 1987 yılında Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Programını, 1988 yılında da İnşaat Programını açmıştır. Alparslan Tarım İşletmesi arazisi içerisinde bulunan Meslek Yüksekokulu yerleşkesine, 1996 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kız ve erkek öğrenci yurtları kurulmuştur.

Muş Sağlık Yüksekokulu; I. Ulusal Sağlık Kongresi’nde alınan karar gereğince, sağlık hizmetlerinin verimliliğini yükseltmek amacıyla, ‘Sağlık Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması Projesi’ kapsamında, Sağlık Şurası’nın 174, 184 ve 185 numaralı kararları doğrultusunda, 10/10/1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 1997/1998 Eğitim-Öğretim Yılı’nda lisans düzeyinde faaliyetlerine başlamış ve 2000/2001 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir.

5662 sayılı yasa kapsamında kurulan Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde; üç fakülte, iki enstitü, bir sağlık yüksekokulu ve iki meslek yüksekokulu yer almıştır.
Muş Alparslan Üniversitesi OBS muaü obis,muaü öğrenci bilgi sistemi,muaü öbs,muş alparslan obs,muş üniversitesi obs,Giriş,Alparslan Üniversitesi OBS ,malü obs,obs muş,muş alparslan üniversitesi otomasyon,

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Webdesign by Desk02