Erzincan üniversitesi öğrenci otomasyonu

Erzincan Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Erzincan Üniversitesi otomasyon, Erzincan Üniversitesi obis
ÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
Kayıt işlemleri
MADDE 7 – (1) Üniversiteye kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Ön lisans ve lisans öğretim programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmek,
b) Özel yetenek sınavı gerektiren birimlerde o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak, ilgili birimce yapılacak sınavı kazanmak,
c) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yerleştirilmek,
ç) Başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak.
(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, ÖSYM’nin belirlediği kayıt tarihleri arasında, kayıt kılavuzunda istenen belgeler ile kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını noter kanalıyla tayin edeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır.
(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları Üniversitenin belirlediği kayıt tarihlerinde ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak Senato tarafından hazırlanan ilkeler çerçevesinde yapılır.
(4) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
(5) Öğrenci kesin kayıt sırasında tebligat adresi bildirmek zorundadır.
(6) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin belge ve bilgilerinin doğru olmadığının anlaşılması hâlinde, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan, Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrenci Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında kanuni işlem başlatılır.

HGS