DPÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,DPÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
ÖBS - ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
Kayıtlarla İlgili Önemli Notlar;

1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının

getirilmesi suretiyle onaylı örneği kabul edilir.

3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5. Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal

işlemleri yapmaya yetkilidir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli

mezuniyet belgesi

b) Aday 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

ç)İkametgah ile ilgili değişmez adresi ve öğrenim gördüğü yerdeki adres beyanı, telefonları.( Kayıt Sırasında Form Doldurulacaktır)

d) Nüfus cüzdanının okunaklı fotokopisi.

e) Sağlık raporu (“ Sadece Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu için gereklidir. Tam Teşekküllü Resmi Devlet Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinden Alınacak Heyet Raporu geçerlidir.)

f) ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları ile ilgili belge istenmeyecek* ancak Üniversitemiz tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

g) Katkı payının ödenmesi ile ilgili belge.(Banka Dekontu).

Para yatırma işlemlerinde ayrıca ek ücret ödenmeyecektir.

Harç ücreti ödemelerinizi nasıl yapacaksınız ?

Banka şubelerinde vezneye giderek hesap numarası belirtmeden T.C. ZİRAAT BANKASI' nın tüm şubelerinden Dumlupınar Üniversitesi için ;100 kodlu Ön Lisans / Lisans Katkı Payını TC Kimlik numaranızı ve ödemeniz gereken harç tutarınızı banka görevlisine bildirerek ödeme işleminizi yapabilirsiniz.


Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulan Dumlupınar Üniversitesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur.

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 31. maddesinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın görevleri:


Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,


Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,


Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir

Bu çerçevede: Merkezi otomasyon sistemi ile çalışmaları yürüten Öğrenci İşleri Başkanlığı tarafından

genel olarak;


Her Öğretim yılı Akademik Takvim taslağının hazırlanarak Üniversite Senatosuna sunulması ve kabul edilen Akademik Takvimin dağıtımının yapılması,


Birim, Bölüm ve Program açma teklifi dosyalarının incelenmesi, Senato onayından sonra Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi,


Açılan birim, bölüm ve programların otomasyon sistemine girilmesi,


ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin otomasyon sistemine girilmesi ve kayıt hazırlıklarının yapılması,


Ek kontenjan, Dikey Geçiş, Yatay Geçiş öğrencilerinin sisteme girilmesi ve kayıtlarının yapılması,


Kayıt yenileme hazırlıklarının yapılması ve uzaktan kayıt işlemlerinin yapılması,


Bakanlar Kurulunca Belirlenen Öğrenci katkı payı ve Öğrenim Ücretlerinin öğrenci bazında hazırlanması,


Kayıt yaptıran öğrencilerin şifre işlemlerinin yapılması,


Öğrencilerin ders kayıtlarının yapılması ve kayıt hatalarının sistemde düzeltilmesi,


Not girişlerindeki hataların giderilmesi ve maddi hataların sistemde düzeltilmesi,


Akademik izin işlemleri ile Disiplin ve ceza işlemlerinin ilgili kurumlara bildirilmesi ve sisteme girilmesi,


Mezuniyet kararlarının incelenmesi ve Diplomaların hazırlanması, Onur, Yüksek Onur ve Diploma Yerine Geçen Belgelerin hazırlanarak birimlere gönderilmesi,


Diploma Eki Belgelerinin hazırlanması ve birimlere gönderilmesi,


Öğrencilere transkript verilmesi,


Yaz okulu çalışmalarının yapılması ve yaz okulu sonunda diğer Üniversitelerden ders alan öğrencilerin notlarının ilgili Üniversitelere gönderilmesi,


Yönetmelik, Yönerge ve Uygulama Esasları çalışmalarının yapılması,


Her Öğretim yılında öğrenci ve öğretim elemanlarına verilmek üzere Öğrenci Rehberi kitapçığının hazırlanması,


Eğitim-Öğretim ve Öğrenci ile ilgili YÖK, ÖSYM, Valilik, KYK ve diğer kurum ve kuruluşlar ve üniversitemizin birimleri ile yazışmaların yapılması gibi iş ve işlemler yapılmaktadır.

DPÜ ÖBS Giriş,dpu öbs,dpü obs,öbs dpü,dumlu pınar üniversitesi öbs,dpü öğrenci bilgi sistemi'dpu obs

HGS