okü öğrenci otomasyonu

okü öğrenci otomasyonu,obs Osmaniye


Çankırı Karatekin Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi, ÇKTÜ Üniversitesi otomasyon, ÇAKÜ Ubis
ÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
MADDE 13 – (1) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya dengi Meslek Okulu mezunu olmak,
b) ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlar veya özel yetenek sınavı sonucuna göre Üniversiteye kayıt
hakkı kazanmış olmak,
c) Başka bir yükseköğretim kurumunda bir örgün öğretim programına kayıtlı olmamak.
(2) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre, Üniversite tarafından

Webdesign by Desk02